Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo objavio je dana 5. rujna Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima s područja grada Rijeke

Sukladno odredbi članka 14. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19), Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje sljedeći:

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Izvor: https://www.rijeka.hr/announcement/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-nepovratnih-subvencija-iz-opceg-programa-mjera-poticanja-razvoja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-rijeke/
Phone: + 385 51 323 060
Fax: + 385 51 323 060
Milutina Barača 15/2
51000 Rijeka